ورود عضویت
دهه

آپارتمان آه ستادیو این شینجاکا نو 5

AH Studio Apartment in Shinjuku No 5
2-23 Yoyogi, Shibuya-ku, Shinjuku, Tokyo, Japan, 151-0053روی نقشه

فاصله مکان های ضروری تا هتل آپارتمان آه ستادیو این شینجاکا نو 5

فرودگاه

وارد نشده است

عابربانک

وارد نشده است

اتوبوس و خطوط ریلی

وارد نشده است

دستگاه خودپرداز

وارد نشده است

فروشگاه های رواحتی

وارد نشده است

داروخانه - دراگ استور

وارد نشده است

بیمارستان و درمانگاه

وارد نشده است

داروخانه - فارمسی

وارد نشده است

درباره هتل آپارتمان آه ستادیو این شینجاکا نو 5 بیشتر بدانید

توضیحات

زبان های راهنمایی در هتل

اتاق های آپارتمان آه ستادیو این شینجاکا نو 5

سایر اطلاعات هتل آپارتمان آه ستادیو این شینجاکا نو 5

قوانین