ورود عضویت
دهه

اوکس 1 بدروم آپت نیر شینجاکا 144

OX 1 Bedroom Apt near Shinjuku 144
1-32 Nakano, Nakano-ku, Shinjuku, Tokyo, Japan, 164-0003روی نقشه

فاصله مکان های ضروری تا هتل اوکس 1 بدروم آپت نیر شینجاکا 144

فرودگاه

وارد نشده است

عابربانک

وارد نشده است

اتوبوس و خطوط ریلی

وارد نشده است

دستگاه خودپرداز

وارد نشده است

فروشگاه های رواحتی

وارد نشده است

داروخانه - دراگ استور

وارد نشده است

بیمارستان و درمانگاه

وارد نشده است

داروخانه - فارمسی

وارد نشده است

درباره هتل اوکس 1 بدروم آپت نیر شینجاکا 144 بیشتر بدانید

توضیحات

زبان های راهنمایی در هتل

اتاق های اوکس 1 بدروم آپت نیر شینجاکا 144

سایر اطلاعات هتل اوکس 1 بدروم آپت نیر شینجاکا 144

قوانین