ورود عضویت
دهه
  • دهه
  • دانشگاه‌ها
flag Azerbaijan

دانشگاه‌های آذربایجان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور آذربایجان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Argentina

دانشگاه‌های آرژانتین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور آرژانتین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag South Africa

دانشگاه‌های آفريقاي جنوبي

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور آفريقاي جنوبي در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Albania

دانشگاه‌های آلبانی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور آلبانی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Germany

دانشگاه‌های آلمان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور آلمان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Austria

دانشگاه‌های اتریش

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اتریش در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Ethiopia

دانشگاه‌های اتیوپی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اتیوپی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Jordan

دانشگاه‌های اردن

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اردن در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Armenia

دانشگاه‌های ارمنستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ارمنستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Spain

دانشگاه‌های اسپانیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اسپانیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Australia

دانشگاه‌های استرالیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور استرالیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Estonia

دانشگاه‌های استونی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور استونی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Slovakia

دانشگاه‌های اسلواکی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اسلواکی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Slovenia

دانشگاه‌های اسلوونی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اسلوونی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Ecuador

دانشگاه‌های اکوادور

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اکوادور در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Algeria

دانشگاه‌های الجزایر

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور الجزایر در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag United Arab Emirates

دانشگاه‌های امارات متحده عربی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور امارات متحده عربی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Indonesia

دانشگاه‌های اندونزی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اندونزی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag United Kingdom

دانشگاه‌های انگلیس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور انگلیس در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Uruguay

دانشگاه‌های اوروگوئه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اوروگوئه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Ukraine

دانشگاه‌های اوکراین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اوکراین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Uganda

دانشگاه‌های اوگاندا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور اوگاندا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag united states of america

دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ایالات متحده آمریکا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Italy

دانشگاه‌های ایتالیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ایتالیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Ireland

دانشگاه‌های ایرلند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ایرلند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Iceland

دانشگاه‌های ایسلند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ایسلند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Bahrain

دانشگاه‌های بحرین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بحرین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Brazil

دانشگاه‌های برزیل

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور برزیل در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Brunei Darussalam

دانشگاه‌های برونئی دارالسلام

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور برونئی دارالسلام در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Belarus

دانشگاه‌های بلاروس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بلاروس در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Belgium

دانشگاه‌های بلژیک

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بلژیک در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Bulgaria

دانشگاه‌های بلغارستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بلغارستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Bosnia Herzegovina

دانشگاه‌های بوسنی و هرزگوین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بوسنی و هرزگوین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Bolivia

دانشگاه‌های بولیوی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور بولیوی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Pakistan

دانشگاه‌های پاکستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور پاکستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Panama

دانشگاه‌های پاناما

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور پاناما در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Portugal

دانشگاه‌های پرتغال

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور پرتغال در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Tajikistan

دانشگاه‌های تاجیکستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور تاجیکستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Tanzania

دانشگاه‌های تانزانیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور تانزانیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Thailand

دانشگاه‌های تایلند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور تایلند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Taiwan

دانشگاه‌های تایوان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور تایوان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Turkey

دانشگاه‌های ترکیه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ترکیه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Tunisia

دانشگاه‌های تونس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور تونس در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Czech Republic

دانشگاه‌های جمهوری چک

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور جمهوری چک در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Dominican Republic

دانشگاه‌های جمهوری دومینیکن

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور جمهوری دومینیکن در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag China

دانشگاه‌های چین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور چین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Denmark

دانشگاه‌های دانمارک

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور دانمارک در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Russia

دانشگاه‌های روسیه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور روسیه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Romania

دانشگاه‌های رومانی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور رومانی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Zambia

دانشگاه‌های زامبیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور زامبیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Zimbabwe

دانشگاه‌های زیمبابوه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور زیمبابوه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Japan

دانشگاه‌های ژاپن

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ژاپن در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Sri Lanka

دانشگاه‌های سری‌لانکا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سری‌لانکا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Singapore

دانشگاه‌های سنگاپور

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سنگاپور در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Senegal

دانشگاه‌های سنگال

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سنگال در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Sudan

دانشگاه‌های سودان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سودان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Syria

دانشگاه‌های سوريه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سوريه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Sweden

دانشگاه‌های سوئد

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سوئد در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Switzerland

دانشگاه‌های سوئیس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور سوئیس در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Chile

دانشگاه‌های شیلی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور شیلی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Serbia

دانشگاه‌های صربستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور صربستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Iraq

دانشگاه‌های عراق

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور عراق در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Saudi Arabia

دانشگاه‌های عربستان سعودی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور عربستان سعودی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Oman

دانشگاه‌های عمان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور عمان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Ghana

دانشگاه‌های غنا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور غنا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag France

دانشگاه‌های فرانسه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور فرانسه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Finland

دانشگاه‌های فنلاند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور فنلاند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Fiji

دانشگاه‌های فیجی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور فیجی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Philippines

دانشگاه‌های فیلیپین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور فیلیپین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Cyprus

دانشگاه‌های قبرس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور قبرس در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Kyrgyzstan

دانشگاه‌های قرقیزستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور قرقیزستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Kazakhstan

دانشگاه‌های قزاقستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور قزاقستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Qatar

دانشگاه‌های قطر

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور قطر در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Costa Rica

دانشگاه‌های کاستاریکا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کاستاریکا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Canada

دانشگاه‌های کانادا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کانادا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Croatia

دانشگاه‌های کرواسی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کرواسی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag South Korea

دانشگاه‌های کره جنوبی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کره جنوبی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Colombia

دانشگاه‌های کلمبیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کلمبیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Kenya

دانشگاه‌های کنیا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کنیا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Cuba

دانشگاه‌های کوبا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کوبا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Kuwait

دانشگاه‌های کویت

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور کویت در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Georgia

دانشگاه‌های گرجستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور گرجستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Lebanon

دانشگاه‌های لبنان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لبنان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Latvia

دانشگاه‌های لتونی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لتونی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Luxembourg

دانشگاه‌های لوکزامبورگ

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لوکزامبورگ در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Poland

دانشگاه‌های لهستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لهستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Lithuania

دانشگاه‌های لیتوانی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لیتوانی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Liechtenstein

دانشگاه‌های لیختن اشتاین

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور لیختن اشتاین در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Malta

دانشگاه‌های مالت

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مالت در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Malaysia

دانشگاه‌های مالزی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مالزی در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Hungary

دانشگاه‌های مجارستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مجارستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Morocco

دانشگاه‌های مراكش

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مراكش در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Egypt

دانشگاه‌های مصر

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مصر در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Macedonia

دانشگاه‌های مقدونیه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مقدونیه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Mexico

دانشگاه‌های مکزیک

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مکزیک در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Montenegro

دانشگاه‌های مونتنگرو

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور مونتنگرو در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Norway

دانشگاه‌های نروژ

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور نروژ در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Nigeria

دانشگاه‌های نیجریه

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور نیجریه در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Nicaragua

دانشگاه‌های نیکاراگوا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور نیکاراگوا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag New Zealand

دانشگاه‌های نیوزیلند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور نیوزیلند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Venezuela

دانشگاه‌های ونزوئلا

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ونزوئلا در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Vietnam

دانشگاه‌های ویتنام

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور ویتنام در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Netherlands

دانشگاه‌های هلند

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور هلند در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag India

دانشگاه‌های هندوستان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور هندوستان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Hong Kong

دانشگاه‌های هنگ کنگ

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور هنگ کنگ در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Yemen

دانشگاه‌های یمن

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور یمن در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه

flag Greece

دانشگاه‌های یونان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در کشور یونان در سال تحصیلی 2022-2023 به همراه راهنمای درخواست دانشگاه