اسپانیا

اروپا
جمعیت 50,000,000

Spain

Europe

درباره کشوراسپانیا در قاره اروپا

flag

کشوری با سمبل خرس در کنار مادری به نام ونو به نام اسپانیا در شبه جزیره ایبری واقع در جنوب غربی اروپا واقع شده است.این کشور در جنوب غربی اروپا بوده و نام رسمی آن پادشاهی اسپانیا و پایتخت آن، مادرید می باشد.این کشور از جنوب و شرق به دریای مدیترانه و از جنوب غرب و غرب به اقیانوس اطلس و از شمال به دریای کانتابریا محدود است. جزیره های بسیاری در این سرزمین به چشم میخورد که شامل قسمت اعظم شبه‌جزیره ایبری، جزایر بالئارس، جزایر قناری، شهرهای سبته (Ceuta) و ملیله (Melilla) در شمال قارهٔ آفریقا و برخی جزایر دیگر واقع در مقابل سواحل این قاره و خود شبه‌جزیره‌ می باشد. جزایر بالئار در دریای مدیترانه و قناری در اقیانوس اطلس و در غرب آفریقا نیز بخشی از خاک اسپانیا را تشکیل می‌دهند. دو منطقه خودمختار به نام شهرهای سوتا و ملیا در شمال مراکش که به این عنوان اداره می‌شوند نیز بخشی از خاک سرزمینی اسپانیا محسوب می‌شوند. از غرب اسپانیا با پرتغال ، از شمال با فرانسه و آندورا از جنوب نیز با جبل‌الطارق که به سرزمین‌های فرا مرزی بریتانیا تعلق دارد، هم مرز است. بزرگترین کشور شبه جزیره ایبری ،اسپانیا با 504،782 کیلومتر مربع می باشد. پرتغال و آندورا دیگر کشور‌های تشکیل دهنده شبه جزیره ایبری هستند.اسپانیا همچنین پس از فرانسه دومین و بزرگترین کشور غرب اروپا محسوب می‌شود.

گالری تصاویر

Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image
Spain,اسپانیاs image

اطلاعات

  • 50000000 جمعیت
  • 34 کد کشور
  • Spanish زبان اصلی
  • -6 منطقه زمانی
  • پادشاهی مشروطهحکومت
  • یوروواحدپولی
  • راستسمت رانندگی
  • 220ولتاژبرق
  • 504782مساحت
  • esپسوند اینترنتی

شهرهای اسپانیا

هتل های اسپانیا