یونان

اروپا
جمعیت 10,816,286

Greece

Europe

درباره کشوریونان در قاره اروپا

flag

«یونان» نام فارسی این کشور است و این نام از ایونیا منطقه یونانی‌نشین آسیای صغیر گرفته شده است

گالری تصاویر

Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image
Greece,یونانs image

اطلاعات

  • 10816286 جمعیت
  • 0030 کد کشور
  • Greek زبان اصلی
  • -6 منطقه زمانی
  • جمهوری پارلمانیحکومت
  • یوروواحدپولی
  • راستسمت رانندگی
  • 110ولتاژبرق
  • 131990 کیلومتر مربعمساحت
  • grپسوند اینترنتی

استان های یونان

شهرهای یونان

جاذبه های گردشگری یونان

هتل های یونان