ورود عضویت
دهه

شهر کی

شهر کی در استان سیکلادس در کشور یونان در قاره اروپا واقع شده است
تعداد هتل های درج شده در سایت دهه برای شهر کی 46 می باشد

وضعیت آب و هوای شهر Kéa 9.62 9.81
یکشنبه
وضعیت بارش خفیف باران رطوبت هوا 68
دمای احساس 7.24 میزان ابر67
سرعت باد4.67 میزان بارش 0.21
9.72

یکشنبه

بارش خفیف باران

9.72

دوشنبه

پوشیده از ابر

11.89

سه شنبه

کمی ابری

11.16

چهارشنبه

کمی ابری

12.73

پنجشنبه

آسمان صاف

14.29

نقشه شهر کی

همه چیز درباره شهر کی

کشورها

جاذبه های گردشگری

بیشتر

سایر شهرهای هم استان کی

بیشتر