ورود عضویت
دهه

ویلا پنسی

Villa Pensee
230 Yersin, Old Train Station, Dalat, Vietnam, 84633روی نقشه

فاصله مکان های ضروری تا هتل ویلا پنسی

فرودگاه

وارد نشده است

عابربانک

وارد نشده است

اتوبوس و خطوط ریلی

وارد نشده است

دستگاه خودپرداز

وارد نشده است

فروشگاه های رواحتی

وارد نشده است

داروخانه - دراگ استور

وارد نشده است

بیمارستان و درمانگاه

وارد نشده است

داروخانه - فارمسی

وارد نشده است

درباره هتل ویلا پنسی بیشتر بدانید

توضیحات

زبان های راهنمایی در هتل

اتاق های ویلا پنسی

سایر اطلاعات هتل ویلا پنسی

قوانین