ورود عضویت
دهه

اکیمن آکاتساکی

Ekimne Akatsuki
155 Yamada Kutchan-chō, Abuta-gun, Hirafu, Niseko, Japan, 044-0081روی نقشه

فاصله مکان های ضروری تا هتل اکیمن آکاتساکی

فرودگاه

وارد نشده است

عابربانک

وارد نشده است

اتوبوس و خطوط ریلی

وارد نشده است

دستگاه خودپرداز

وارد نشده است

فروشگاه های رواحتی

وارد نشده است

داروخانه - دراگ استور

وارد نشده است

بیمارستان و درمانگاه

وارد نشده است

داروخانه - فارمسی

وارد نشده است

درباره هتل اکیمن آکاتساکی بیشتر بدانید

توضیحات

زبان های راهنمایی در هتل

اتاق های اکیمن آکاتساکی

سایر اطلاعات هتل اکیمن آکاتساکی

قوانین