ورود عضویت
دهه

شهر باچارست

شهر باچارست در استان باکارستی کونتی در کشور رومانی در قاره اروپا واقع شده است
تعداد هتل های درج شده در سایت دهه برای شهر باچارست 1040 می باشد

وضعیت آب و هوای شهر بخارست 15.26 16.7
یکشنبه
وضعیت آسمان صاف رطوبت هوا 69
دمای احساس 14.64 میزان ابر0
سرعت باد3.46 میزان بارش 0
15.98

یکشنبه

آسمان صاف

15.98

دوشنبه

پوشیده از ابر

10.47

سه شنبه

پوشیده از ابر

7.66

چهارشنبه

ابرهای پارچه پارچه شده

7.04

پنجشنبه

ابرهای پارچه پارچه شده

7.16

جمعه

پوشیده از ابر

6.25

نقشه شهر باچارست

همه چیز درباره شهر باچارست

کشورها

جاذبه های گردشگری

بیشتر

سایر شهرهای هم استان باچارست

بیشتر