ورود عضویت
دهه

شهر ویلنیاس

شهر ویلنیاس در استان ویلنیاس در کشور لیتوانی در قاره اروپا واقع شده است
تعداد هتل های درج شده در سایت دهه برای شهر ویلنیاس 708 می باشد

وضعیت آب و هوای شهر ویلنیوس 22.63 22.91
یکشنبه
وضعیت بارش خفیف باران رطوبت هوا 45
دمای احساس 22.12 میزان ابر21
سرعت باد0.99 میزان بارش 2.14
22.77

یکشنبه

بارش خفیف باران

22.77

دوشنبه

ابرهای پراکنده

11.97

سه شنبه

بارش خفیف باران

13.38

چهارشنبه

ابرهای پراکنده

13.52

پنجشنبه

ابرهای پارچه پارچه شده

12.92

جمعه

کمی ابری

13.32

نقشه شهر ویلنیاس

همه چیز درباره شهر ویلنیاس

کشورها

جاذبه های گردشگری

بیشتر

سایر شهرهای هم استان ویلنیاس

بیشتر