ورود عضویت
دهه

شهر انا

شهر انا در استان منطقه سیسیلی در کشور ایتالیا در قاره اروپا واقع شده است
تعداد هتل های درج شده در سایت دهه برای شهر انا 35 می باشد

وضعیت آب و هوای شهر Enna 23.77 24.57
یکشنبه
وضعیت بارش خفیف باران رطوبت هوا 37
دمای احساس 24.05 میزان ابر100
سرعت باد2.01 میزان بارش 0.13
24.17

یکشنبه

بارش خفیف باران

24.17

دوشنبه

ابرهای پارچه پارچه شده

15.31

سه شنبه

آسمان صاف

12.62

چهارشنبه

آسمان صاف

9.67

پنجشنبه

آسمان صاف

12.39

جمعه

آسمان صاف

13.7

نقشه شهر انا

همه چیز درباره شهر انا

کشورها

جاذبه های گردشگری

بیشتر

سایر شهرهای هم استان انا

بیشتر