ورود عضویت
دهه

شهر اوستسیباد بینز

شهر اوستسیباد بینز در استان مککلنبارگ ورپممرن در کشور آلمان در قاره اروپا واقع شده است
تعداد هتل های درج شده در سایت دهه برای شهر اوستسیباد بینز 405 می باشد

وضعیت آب و هوای شهر Ostseebad Binz 2.19 3.74
یکشنبه
وضعیت پوشیده از ابر رطوبت هوا 91
دمای احساس -4.08 میزان ابر100
سرعت باد9.82 میزان بارش 0
2.96

یکشنبه

پوشیده از ابر

2.96

دوشنبه

بارش خفیف باران

4.74

سه شنبه

بارش خفیف باران

4.88

چهارشنبه

پوشیده از ابر

3.85

پنجشنبه

بارش خفیف برف

3.05

نقشه شهر اوستسیباد بینز

همه چیز درباره شهر اوستسیباد بینز

کشورها

جاذبه های گردشگری

بیشتر

سایر شهرهای هم استان اوستسیباد بینز

بیشتر