ورود عضویت
دهه

نیازمند تأسیس دانشکده‌های تخصصی احیا هستیمدهه | 1395/10/29
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما امروز هم در کشور رشته دانشگاهی مرمت بناهای تاریخی راداریم اما در آموزش‌های این رشته دانشگاهی بیشتر مسائل مربوط به معماری مدنظر است، حال‌آنکه یک عملیات کامل احیاہ در یک بنا یا بافت تاریخی هم دارای زوایای مدیریتی است، هم بازاریابی و هم جامعه‌شناسی و هم تخصص‌های دیگر که در رشته‌های دانش... نیازمند تأسیس دانشکده‌های تخصصی احیا هستیم به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری اماکن فرهنگی – تاریخی، سید جواد ساداتی نژاد گفت: احیای اصولی و نظام‌مند بناها و بافت‌های تاریخی در شهرهایی که به شکل جدی آن را انجام داده‌اند هم ازنظر فرهنگی و هم ازنظر اقتصادی توانسته موفقیت خود را ثابت کند نشان دهد که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند زمینه بهبود شرایط و رشد یک شهر را مهیا سازد. نماینده کاشان افزود: احیا، اداره و بهره‌برداری از یک بنای تاریخی و یا قسمتی از بافت تاریخی یک شهر درواقع نیازمند مجموعه‌ای از تخصص‌هاست که از علم مدیریت تا شهرسازی و معماری و تاریخ را شامل می‌شوند و بی‌توجهی به هرکدام می‌تواند مجموعه یک عملیات احیاء را در یک بنا یا بافت تاریخی ناکام بگذارد. وی ادامه داد: کشور ما هم‌اکنون به توسعه صنعت گردشگری نیازمند است و این موضوع تنها جنبه اقتصادی ندارد و جنبه‌های فرهنگی و هویتی و تبلیغاتی آن‌هم برای ما همان‌قدر دارای اهمیت هستند که جنبه اقتصادی و اشتغال‌زایی آن اهمیت دارد. وی تأکید کرد: توسعه صنعت گردشگری نیز خود نیازمند مهیاکردن زمینه جاذبه‌های گردشگری در شهرها و مناطق مختلف کشور است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها همین بناها و بافت‌های تاریخی شهرهای مختلف هستند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما که امروز چه به لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی نیازمند فراگیری احیای بناهای تاریخی و افزایش مقاصد گردشگری خود هستیم باید به فکر زیرساخت علمی و آموزشی این کار به شکل فراگیر هم باشیم تا بتوانیم یک مجموعه عملیات علمی و کارشناسی شده فارغ از آزمون‌وخطا را در کشور پیش ببریم. ساداتی نژاد تصریح کرد: بر همین اساس شهرهایی مانند کاشان یا یزد که تجربه موفقی در احیای بافت‌ها، محله‌ها و بناهای تاریخی دارند می‌توانند محل مناسبی برای تأسیس دانشکده‌های تخصصی احیا باشند و به نظر می‌رسد امروز ما به تأسیس چنین مراکز علمی و آموزشی نیازمند باشیم. وی ادامه داد: ما امروز هم در کشور رشته دانشگاهی مرمت بناهای تاریخی راداریم اما در آموزش‌های این رشته دانشگاهی بیشتر مسائل مربوط به معماری مدنظر است، حال‌آنکه یک عملیات کامل احیا در یک بنا یا بافت تاریخی هم دارای زوایای مدیریتی است، هم بازاریابی و هم جامعه‌شناسی و هم تخصص‌های دیگر که در رشته‌های دانشگاهی فعلی به‌صورت متمرکز وجود ندارد.
منبع : میراث آریا