انگلیس

اروپا

United Kingdom

Europe

درباره

گالری تصاویر

United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image
United Kingdom,انگلیسs image

اطلاعات

  • ۵۴٬۳۱۶٬۶۰۰ جمعیت
  • 44 کد کشور
  • English زبان اصلی
  • -6 منطقه زمانی
  • مشروطه سلطنتیحکومت
  • پوند استرلینگواحدپولی
  • راستسمت رانندگی
  • 220ولتاژبرق
  • ۲۴۳٬۶۱۰مساحت
  • ukپسوند اینترنتی

شهرهای انگلیس

هتل های انگلیس