ایتالیا

اروپا

Italy

Europe

درباره

گالری تصاویر

Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image
Italy,ایتالیاs image

اطلاعات

  • ۵۹٬۴۳۳٬۷۴۴ جمعیت
  • 0039 کد کشور
  • Italian زبان اصلی
  • 1 منطقه زمانی
  • جمهوریحکومت
  • یوروواحدپولی
  • راستسمت رانندگی
  • 220ولتاژبرق
  • ۳۰۱٬۳۳۶ کیلومتر مربعمساحت
  • itپسوند اینترنتی

شهرهای ایتالیا

هتل های ایتالیا