مجارستان

اروپا
جمعیت 10,000,000

Hungary

Europe

درباره کشورمجارستان در قاره اروپا

flag

مجارستان کشوری زیبا, حاصلخیز و سرسبز با طبیعت ویژه خود در قلب اروپا است. مردمان مهربان و میهمان دوستی دارد.

گالری تصاویر

Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image
Hungary,مجارستانs image

اطلاعات

 • 10000000 جمعیت
 • 0036 کد کشور
 • Hungarian زبان اصلی
 • -6 منطقه زمانی
 • جمهوریحکومت
 • فورینتواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 93 هزار کیلومتر مربعمساحت
 • huپسوند اینترنتی

شهرهای مجارستان

جاذبه های گردشگری مجارستان

  هتل های مجارستان

  آب و هوا

   دارای آب و هوایی معتدل می‌باشد. تابستانها در این کشور نسبتا گرم با رطوبی متوسط میباشند و همچنین دارای زمستان‌هایی‌ با بارندگی زیاد و هوایی‌ سرد است.

  موقعیت جغرافیایی

   کشور مجارستان کشوری مسطح با دشت هایی‌ زیبا است که توسط رود دانوب معروفترین و زیباترین رود در اروپا به ۲ بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است

  سیاست

   رئیس جمهوری از بین اعضای مجمع ملی برای یک دوره پنج ساله برگزیده می‌شود.مقام او تا حدود زیادی تشریفاتی است و اما بصورت اسمی وی فرمانده رئیس نیروهای مسلح و دارای قدرت‌های از جمله نامزدی برای نخست وزیری است که باید توسط اکثریت آرای اعضای پارلمان، بر پایه پیشنهاد ارائه شده توسط خود رئیس جمهوری انتخاب شود. در مجارستان رئیس جمهور و نخست وزیر توسط دو سوم آراء پارلمان تعیین می‌شود.

  تاریخ

   تاریخ مهاجرت قوم مجار به جلگه دانوب دقیقاً معلوم نیست. این قوم به‌صورت قبایلی به‌تدریج از آسیا و نواحی غربی سیبری به این سرزمین آمده و پس از زد و خوردهای فراوان با دیگر قبایل برای تصاحب اراضی پربرکت سرانجام در جلگه دانوب بین نژادهای ژرمن و اسلاو حائل گردیده‌اند. این تاریخ را حدود سال 896 م. می‌دانند، یعنی زمانی‌که قبایل مجار به رهبری پرنس آرناپه ساکن حوزه کارپات (سرزمینی که از لحاظ آب و مراتع غنی بوده) را تماماً و یا به‌طور وسیعی تصرف کردند و امروز به‌نام «مجارستان» و «ترانسیلوانیا» خوانده می‌شود. حوزه کارپات که از لحاظ جغرافیایی در مرکز اروپا واقع شده از دوران ماقبل تاریخ توسط بشر اولیه اشغال شده بود. مردم دوران اولیه عصر آهن و به‌دنبال آن کِلت‌ها به‌نوبت در شروع دورهٔ حاضر توسط رومی‌ها شکست خوردند. ایالات رومی پانونیا و داسیا که در زمان حکومت تیبریوس و تراجان به‌تصرف درآمده بودند، دربرگیرنده قسمتی از آنچه مجارستان می‌شد بودند. پس از چهار قرن فرمانروایی رومی‌ها به‌واسطه مهاجرت عظیمی منقرض گردید. هونها به رهبری پادشاه معروف خود آتیلا ، آستروگوتها ژپیدها و لونگوبارها و به‌دنبال آن‌ها آوارها که از نژاد هون‌ها بودند برای زمان کوتاهی در این مکان سکنی گزیدند. با انقراض امپراتوری آوار به‌دست شارل ماگن، تنها گروه‌های کوچکی از آوارها در درهٔ رود دانوب باقی‌ماندند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی این مردمان تقریباً هم‌سطح مجاری‌های غالب بود و به‌همین علت باعث همزیستی و بعدها جذب شدن آن‌ها توسط مردم مجار می‌گردید. تندیسی از آرپاد، بنیان‌گذار دودمان پادشاهی مجارها. در قرن دهم هفت قبیله فاتح مجار که با هم متحد بودند تحت رهبری شاهزاده آرپاد مؤسس اولین سلسله مجار قرار داشتند و قدرت را به فرزندش کیزاسپرو سپردند. در سال 972گیزا به‌عنوان یکی از سران قبایل مجار به ریاست اتحادیه‌ای که از این قبایل به‌وجود آمده بود انتخاب شد و به اتفاق همسرش سارولت به آئین مسیحیت گروید و پس از وی فرزندش ایشتوان یکم که در تاریخ مجارستان نسبت به سنت ایشتوان شهرت دارد در سال 1000 م. به‌عنوان نخستین پادشاه مجارستان تاج‌گذاری کرد. وی که در کودکی غسل تعمید داده شده بود بعد از تحکیم حکومت خود به‌عنوان اولین پادشاه مجارستان مسئله مسیحی کردن مجارها را رسمیت بخشید و به تأسیس صومعه و بنانهادن کلیسا اقدام کرد. سن استفان برای استقرار نظام پادشاهی و پی‌ریزی یک نظم اجتماعی پایدار کوشش‌های فراوانی نمود و مردم را مجبور کرد از آیین قدیمی به‌سمت مسیحیت بگروند.

  دین و مذهب

   مذهب مردم این کشور مسیحی برپایه کاتولیک رومی میباشد

  تقصیمات کشوری

   1-بوداپست 2-دِبِرسِن ر 3- میشکولتس -۴. سِگِد 5- پِچ 6- گیور 7-نیرِگهَزا 8-کِچکِمیت 9- سیکِشفِهِروار 10-سُمباتهِی 11-سُلنوک 12-تاتابانیا 13-کاپُشوار 14-بیکیشچابا 15-ایرد 16-وِسپریم 17-زالائِگِرسِگ 18-شُپرُن 19- اِگِر 20- نادکانیژا 21-دونائیوَروش 22-هُدمِزُواشارهِی 223-شالگوتاریان 24-سِگلید 25-بایا 26-اُزد 27-سِکسارد 28-واتس 29-پاپا 30-دوناکِسی 31-گِنگوش 32-گِدِلو 33-دولا 34-هایدوویسِرمین 35-مُشونماگِرووَر 36-کیشکونفیلِگهَزا 37-کازینتبارتیکا 38-اُرُشهَزا 39-اِستِرگُم 40-آیکا 41-سِنتِش 42-کیشکونهالاش 43-سیگِتزِنتمیکلوش 44-یازبرین 45-بودایاش 46-کُملو 47-نادکورُش 48-ماکو 49-تاتا 50-سِنتِندره 51-شیوفُک 52-هایدوسُبُسلو 53-یال 54-تُرُکسِنتمیکلوش 55-کارتساگ 56-هاتوان 57-کرستهِی 58-وَرپُلوتا 59-بیکیش 60-دُمبووَر 61- پاکش 62-وِچیش 63-کُمَرُم 64-اُرُسلای 65-موهاچ 66-مِزوتور 67-دوناهاراستی 68-مُنُر 69-سارواش 70-تونگراد 71-هایدونَنَش 72-کالوچّا 73-بالمازوئیوَروش 74-فُت 75-کیژواردا 76-سازهالُمباتا 77-ماتیساکا 78-مِزوکُوِشت 79-گُد 80-تیسائوئیوَروش 81-بالاشّایارمات 82-شاتورایائویهِی 83-تاپولتسا 84-داباس 85-پُماز 86-آبُنی 87-بِرِتیواویفالو 88-پوشپُکلُدان 89-سیگِتهالُم 90-شَروَر 91-گِمِرو 92-نیومائِندرود 93-کیشکورُش 94-مُرُ 95-پیتسِل 96-وِرِشِگهَز 97-بویهَد 98-باتُنتِرِنیه 99-شاروشپاتاک 100- بوداکِسی 101- اویفَهیرتو 102-تیساوازوَری 103-پیلیژوُرُژوار 104-شاربوگارد 105-بالاتُنفورِد 106-نادکَتا 107-هایدوهادهَز 108نیرباتور 109-شایوسِنتپیتِر 110- تُرُگبالینت 111-دُرُگ 112-کُرمِند 113-هایدوشَمشون 114-کیشوئیسالاش 115-مارتالی 116-آلبِرتیرشا 117-کوسِگ 118-بارچ 119-کیشکونمایشا 120-تُلنا 121-تیسافُلدوَر 122-تیساکیچکه 123-بیچکه 124-تیسافورِد 125-پیلیش 126-ناجاتَّد 127-مِزوبِرین 128-سِلدِمِلک 129-لایُشمیشه 130-هِوِش 131-سیگِتوار 132-ایشازِّگ 133-ماگلُد 134-شارکاد 135-تورنا 136-اِدِلین 137-بیاتورباگ 138-کاپووَر 139-اولو 140-نادکَلو 141-بوداکالاس 142-شیکلوش 143-پاستو

  اقتصاد

   نیمی از صادرات مجارستان را ماشین آلات کشاورزی، ابزار مهندسی‌ و غلات و ماشین‌های صنعتی تشکیل میدهند.

  ارتش و نظام

   نیروهای نظامی این کشور شامل نیروی هوایی و نیروی زمینی میباشد پلیس نیز وضعیت آرامش داخلی را به عهده دارد

  قوم و نژاد

   نژاد مردم این کشوری (مجاری) میباشد

  گردشگری و سفر

   تحصیلات

    درصد با سوادی در این کشور 10 درصد میباشد و در این کشور تحصیل اجباری نمباشد

   گردشگری و توریست

    این کشور به دلیل داشتن مناظر بی نظیر و موقعیت جغرافیاییش که به هیچ دریایی راه ندارد به(کشور بدون دریا) معروف شده است و همین دلیل موجب رونق صنعت گردشگری در این کشور شده است

   فرهنگ

    سده نوزدهم برای این کشور احیاء ملی را به بار آورد که در آن، فرهنگ نقش بسیار ارزندهای را ایفا نمود. بخش عمده مؤسسات فرهنگی و سنتهای موجود کشور، ریشه در قرن نوزدهم دارند. بیش از نیمی از جامعه مجارستان تا میانه‌های سده نوزدهم از زندگی روستایی برخوردار بودند و در مقایسه با جامعه غرب، طبقه روشنفکر مجارستان منفعل باقی ماند. در همان زمان، جمهوری مجارستان به عنوان یکی از کشورهای اروپای مرکزی نوعی انتقال غربی از سنتهای قدیمی به سنتهای جدید را تجربه نمود که با مخالفت شدید کشورهای شبه جزیره بالکان و اروپای شرقی مواجه گردید. در اواخر دهه 40عنصر پیشرو سیاست فرهنگی از نوع بلشویکی حذف گردید و تا انقلاب سال 1956سیاست فرهنگی طراحی شده به سبک اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشور حاکم بود. پس از فرونشستن آتش انقلاب، فرهنگ آمرانه در اوایل دهه ۶۰ روبه زوال نهاد. در سال ۱۹۸۹، فرایند تجدیدنظر در زمینه‌های مختلف زندگی و انتقال تدریجی از سنت‌های قدیمی به سنتهای جدید در کل بلوک کمونیسم در حال شکل گیری بود. در نتیجه تضعیف نظام کمونیسم، منابع دولتی به تدریج تحلیل رفته و به موازات حذف کنترل سیاسی، حوزه فرهنگ کشور از نظام یارانه‌ای خارج گردید. در سال 1980، فرهنگ تجارتی به اوج خود رسیده و بنیاد فرهنگی سوروس نقش مهمی را در این میان ایفا نمود. سوارکاری و موسیقی دو بخش مهم از فرهنگ مجار است.