جمهوری چک

اروپا
جمعیت 0

Czech Republic

Europe

درباره کشورجمهوری چک در قاره اروپا

flag

0

گالری تصاویر

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • Czech زبان اصلی
 • 1 منطقه زمانی
 • جمهوریحکومت
 • کرون چکواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • czپسوند اینترنتی

شهرهای جمهوری چک

هتل های جمهوری چک

آب و هوا

  0

موقعیت جغرافیایی

  0

سیاست

  0

تاریخ

  0

دین و مذهب

  0

تقصیمات کشوری

  0

اقتصاد

  0

ارتش و نظام

  0

قوم و نژاد

  0

گردشگری و سفر

  0

تحصیلات

  0

گردشگری و توریست

  0

فرهنگ

  0