جمهوری دومینیکن

آمریکای مرکزی و کارائیب
جمعیت 0

Dominican Republic

Central America and Caribbean

درباره کشورجمهوری دومینیکن در قاره آمریکای مرکزی و کارائیب

flag

0

گالری تصاویر

Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image
Dominican Republic,جمهوری دومینیکنs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • Spanish زبان اصلی
 • -6 منطقه زمانی
 • جمهوری دموکراتیکحکومت
 • پزوواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • 0پسوند اینترنتی

جاذبه های گردشگری جمهوری دومینیکن

  هتل های جمهوری دومینیکن

  آب و هوا

   0

  موقعیت جغرافیایی

   0

  سیاست

   0

  تاریخ

   0

  دین و مذهب

   0

  تقصیمات کشوری

   0

  اقتصاد

   0

  ارتش و نظام

   0

  قوم و نژاد

   0

  گردشگری و سفر

   تحصیلات

    0

   گردشگری و توریست

    0

   فرهنگ

    0