دومینیکا

آمریکای مرکزی و کارائیب
جمعیت 0

Dominica

Central America and Caribbean

درباره کشوردومینیکا در قاره آمریکای مرکزی و کارائیب

flag

0

گالری تصاویر

Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image
Dominica,دومینیکاs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • English زبان اصلی
 • -4 منطقه زمانی
 • جمهوری پارلمانی متمرکزحکومت
 • دلار کارائیب شرقیواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • 0پسوند اینترنتی

آب و هوا

  0

موقعیت جغرافیایی

  0

سیاست

  0

تاریخ

  0

دین و مذهب

  0

تقصیمات کشوری

  0

اقتصاد

  0

ارتش و نظام

  قوم و نژاد

   0

  گردشگری و سفر

   تحصیلات

    گردشگری و توریست

     0

    فرهنگ

     0