تایلند

آسيا

Thailand

Asia

درباره

گالری تصاویر

Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image
Thailand,تایلندs image

اطلاعات

  • ۶۶٬۷۲۰٬۱۵۳ جمعیت
  • 66 کد کشور
  • Thai زبان اصلی
  • -6 منطقه زمانی
  • مشروطه سلطنتیحکومت
  • باتواحدپولی
  • راستسمت رانندگی
  • 220ولتاژبرق
  • ۶۶٬۷۲۰٬۱۵۳ مساحت
  • thپسوند اینترنتی

استان های تایلند

شهرهای تایلند

جاذبه های گردشگری تایلند

هتل های تایلند