لائوس

آسيا
جمعیت 6,677,534

Laos

Asia

درباره کشورلائوس در قاره آسيا

flag

جمهوری خلق لائوس یکی از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی است که یکی از فقیرترین کشورهای آسیا محسوب می‌شود.

گالری تصاویر

Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image
Laos,لائوسs image

اطلاعات

 • 6677534 جمعیت
 • 00856 کد کشور
 • Lao زبان اصلی
 • 7 منطقه زمانی
 • جمهوری دموکراتیک خلقحکومت
 • کیپواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 236800 کیلومتر مربعمساحت
 • laپسوند اینترنتی

جاذبه های گردشگری لائوس

  هتل های لائوس

  آب و هوا

   بخش زیادی از این کشور را جنگل پوشانده است. آب و هوای آن استوایی است

  موقعیت جغرافیایی

   این کشور از شرق با ویتنام، از غرب با تایلند، از شمال با چین و برمه و از جنوب با کامبوج همسایه است.

  سیاست

   رئیس حکومت در این کشور رئیس جمهور است و رئیس دولت، نخست وزیر. رئیس جمهور است که نخست وزیر را انتخاب می‌کند. نخست وزیر باید از مجلس ملی رای اعتماد بگیرد. رئیس جمهور و معاون او با رای نمایندگان مجلس برای دوره‌ای پنج ساله تعیین می‌شوند. دوره نخست‌وزیری نیز پنج ساله است. مجلس ملی این کشور 115 کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. کاندیداهای نمایندگی مجلس را حزب انقلابی خلق تعیین می‌کند.

  تاریخ

   پیشینه لائوس به یک قلمرو پادشاهی بازمی‌گردد که از سده 14تا سده 18میلادی وجود داشت ولی بعداً به سه پادشاهی کوچک‌تر تقسیم شد. در سال 1893این نواحی به تحت‌الحمایگی فرانسه درآمد و سه پادشاهی که لوآنگ پرابانگ، وین‌تیان و چامپاساک نام داشتند متحد شده و کشور لائوس را تشکیل دادند. لائوس پس از اشغال توسط ژاپن در سال 1945، مدت کوتاهی مستقل شد اما پس از آن دوباره به سیطره فرانسه درآمد ولی در سال 1949به آن خودمختاری اعطا شد. لائوس در سال 1953مستقل شد حکومت پادشاهی مشروطه سیساوانگ ونگ بر آن حاکم شد. کمی پس از استقلال جنگ داخلی درازمدتی روی داد که به سرنگونی پادشاهی و به قدرت رسیدن حزب کمونیستی پاتت لائو در سال 1975انجامید. تاریخ لائوس به پادشاهی لان‌ژانگ می‌رسد که در سده چهاردهم میلادی بنیاد شد و تا سده هیجدهم ادامه یافت. در سده هیجده، سیام بر امیرنشین‌های باقی‌مانده از دوره لان‌ژانگ چیرگی یافت. شاه سیام برای جلوگیری از جنگ با فرانسه، سرزمین‌هایی از خاک خود را با نام لائوس به فرانسه بخشید و این سرزمین‌ها در سال 1893به هندوچین فرانسه ضمیمه شدند.

  دین و مذهب

   مذهب مردم این کشور مسیحیت بر پایه کاتولیک رومی میباشد

  تقصیمات کشوری

   لائوس 16استان دارد 1-آتاپیو 2-بوکئو 3-بولیکام‌سای 4-چامپاساک 5-هوآپان 6-کاموآنه 7-لوآنگ نامتا 8-لوآنگ پرابانگ 9-اودوم‌سای 10-پونگسالی 11-ساینیابولی 12-سالاوان 13-ساوان‌ناکت 14-سکونگ 15-بخش وینتیان 16-سیانگ‌کوآنگ

  اقتصاد

   جنگ، سیل و خشکسالی، توسعهٔ لائوس، یکی از فقیرترین کشورهای جهان را به تعویق انداخته‌است. اکثر لائوسی‌ها در مزارع اشتراکی کار می‌کنند و عمدتاً برنج می‌کارند. از 1990، دولت این کشور قصد تشویق سرمایه‌گذاری غربی را داشته‌است. لائوس به کشورهای همسایه خود برق صادر می‌کند و نیاز دیگر کشورها به فلزات لائوس باعث چشم‌انداز بهبود اقتصادی برای این کشور شده‌است.

  ارتش و نظام

   زیر نظر ارتش فرانسه میباشد

  قوم و نژاد

   55 درصد از مردم آن از قوم لائو، 11درصد از قوم خمو، 8درصد از تیره همونگ و 26درصد بقیه از صد گروه قومی مختلف هستند.

  گردشگری و سفر

   مردم این کشور به دلیل فقیر بودن زیاد سفر نمیکنند

  تحصیلات

   گردشگری و توریست

    به دلیل داشتن سواحل آرام و زیبا و برقراری مراسم سنتی این کشور در زمره پر بازدید ترین کشورهای دنیا میباشد

   فرهنگ

    فرهنگ این کشور یک فرهنگ بومی میباشد