سائوتومه و پرینسیپ

آفریقا
جمعیت 0

Sao Tome and Principe

Africa

درباره کشورسائوتومه و پرینسیپ در قاره آفریقا

flag

0

گالری تصاویر

Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image
Sao Tome and Principe,سائوتومه و پرینسیپs image

اطلاعات

 • جمعیت
 • کد کشور
 • وارد نشده است زبان اصلی
 • وارد نشده استمنطقه زمانی
 • حکومت
 • واحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • ولتاژبرق
 • مساحت
 • پسوند اینترنتی

استان های سائوتومه و پرینسیپ

شهرهای سائوتومه و پرینسیپ

جاذبه های گردشگری سائوتومه و پرینسیپ

  آب و هوا

   موقعیت جغرافیایی

    سیاست

     تاریخ

      دین و مذهب

       تقصیمات کشوری

        اقتصاد

         ارتش و نظام

          قوم و نژاد

           گردشگری و سفر

            تحصیلات

             گردشگری و توریست

              فرهنگ