اتیوپی

آفریقا
جمعیت 0

Ethiopia

Africa

درباره کشوراتیوپی در قاره آفریقا

flag

0

گالری تصاویر

Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image
Ethiopia,اتیوپیs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • English زبان اصلی
 • 3 منطقه زمانی
 • جمهوریحکومت
 • بیرواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 220ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • 0پسوند اینترنتی

استان های اتیوپی

شهرهای اتیوپی

آب و هوا

  0

موقعیت جغرافیایی

  0

سیاست

  0

تاریخ

  0

دین و مذهب

  0

تقصیمات کشوری

  0

اقتصاد

  0

ارتش و نظام

  0

قوم و نژاد

  0

گردشگری و سفر

  تحصیلات

   0

  گردشگری و توریست

   0

  فرهنگ

   0