مصر

آفریقا
جمعیت 0

Egypt

Africa

درباره کشورمصر در قاره آفریقا

flag

0

گالری تصاویر

Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image
Egypt,مصرs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • Arabic زبان اصلی
 • 2 منطقه زمانی
 • جمهوریحکومت
 • پوند مصرواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • egپسوند اینترنتی

جاذبه های گردشگری مصر

  هتل های مصر

  آب و هوا

   0

  موقعیت جغرافیایی

   0

  سیاست

   0

  تاریخ

   0

  دین و مذهب

   0

  تقصیمات کشوری

   0

  اقتصاد

   0

  ارتش و نظام

   0

  قوم و نژاد

   0

  گردشگری و سفر

   0

  تحصیلات

   0

  گردشگری و توریست

   0

  فرهنگ

   0