جیبوتی

آفریقا
جمعیت 0

Djibouti

Africa

درباره کشورجیبوتی در قاره آفریقا

flag

0

گالری تصاویر

Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image
Djibouti,جیبوتیs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • Arabic زبان اصلی
 • -6 منطقه زمانی
 • جمهوری نیمه ریاستیحکومت
 • فرانکواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • 0پسوند اینترنتی

استان های جیبوتی

شهرهای جیبوتی

جاذبه های گردشگری جیبوتی

  آب و هوا

   0

  موقعیت جغرافیایی

   0

  سیاست

   0

  تاریخ

   0

  دین و مذهب

   0

  تقصیمات کشوری

   0

  اقتصاد

   0

  ارتش و نظام

   0

  قوم و نژاد

   0

  گردشگری و سفر

   تحصیلات

    گردشگری و توریست

     0

    فرهنگ

     0