آمسباری (ما)

ایالت ماساچوزتس
ایالات متحده آمریکا

Amesbury (MA)

united states of america

درباره شهرآمسباری (ما)

شهرآمسباری (ما) در استان ایالت ماساچوزتس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمسباری (ما)