شفردسویل (کی)

ایالت کنتاککی
ایالات متحده آمریکا

Shepherdsville (KY)

united states of america

درباره شهرشفردسویل (کی)

شهرشفردسویل (کی) در استان ایالت کنتاککی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شفردسویل (کی)