تاپاچالا

ایالت چیاپاس
مکزیک

Tapachula

Mexico

درباره شهرتاپاچالا

شهرتاپاچالا در استان ایالت چیاپاس واقع شده است