آرگامازیلا دی کالاتراوا

کاستیل-لا مانچا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Argamasilla De Calatrava

Spain

درباره شهرآرگامازیلا دی کالاتراوا

شهرآرگامازیلا دی کالاتراوا در استان کاستیل-لا مانچا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آرگامازیلا دی کالاتراوا