تالماسل

سیبیا کونتی
رومانی

Talmacel

Romania

درباره شهرتالماسل

شهرتالماسل در استان سیبیا کونتی واقع شده است