پاناری

سیسیلی رگین
ایتالیا

Panarea

Italy

درباره شهرپاناری

شهرپاناری در استان سیسیلی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاناری