ساسلو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Sassello

Italy

درباره شهرساسلو

شهرساسلو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساسلو