سنوا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Cenova

Italy

درباره شهرسنوا

شهرسنوا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سنوا