آلاسیو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Alassio

Italy

درباره شهرآلاسیو

شهرآلاسیو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلاسیو