آمپززو

فریالی-ونزیا گیالیا رگین
ایتالیا

Ampezzo

Italy

درباره شهرآمپززو

شهرآمپززو در استان فریالی-ونزیا گیالیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمپززو