زیرندرف

ایالت باواریا
آلمان

Zirndorf

Germany

درباره شهرزیرندرف

شهرزیرندرف در استان ایالت باواریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان زیرندرف