ساینت جوزف پاریش

دومینیکا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Saint Joseph Parish

Dominica

درباره استانساینت جوزف پاریش

استان ساینت جوزف پاریش در کشور دومینیکا واقع شده است