ال امپالم

سان جوز پروینس
کاستاریکا

El Empalme

Costa Rica

درباره شهرال امپالم

شهرال امپالم در استان سان جوز پروینس واقع شده است