سان پدرو

بلیز دیستریکت
بلیز

San Pedro

Belize

درباره شهرسان پدرو

شهرسان پدرو در استان بلیز دیستریکت واقع شده است