آمبرگریس کای

بلیز دیستریکت
بلیز

Ambergris Caye

Belize

درباره شهرآمبرگریس کای

شهرآمبرگریس کای در استان بلیز دیستریکت واقع شده است