بلیز دیستریکت

بلیز
آمریکای مرکزی و کارائیب

Belize District

Belize

درباره استانبلیز دیستریکت

استان بلیز دیستریکت در کشور بلیز واقع شده است