گابرن

جنوبی-ایست دیستریکت
بوتسوانا

Gaborone

Botswana

درباره شهرگابرن


شهرگابرن در استان جنوبی-ایست دیستریکت واقع شده است این شهر پایتخت کشور بوتسوانا می باشد

سایر شهرهای هم استان گابرن