تاکستان گشت تاک

اطلاعات آژانس تایید نشده است

صاحب امتیازداود طاهرپوران

تماس و ارتباط

  • تاكستان چهارراه غفاری -خیابان امام موسی صدر نرسیده به تقاطع راه آهن
  • تلفن 5236886
  • فکس
  • ایمیل
  • آدرس وب سایت

تورهای تاکستان گشت تاک