ورود عضویت

اعتبارات زیرساخت گردشگری ۱۶۵ درصد رشد کرددهه | 1401/4/15
مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری خبر داد: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۱۶۵ درصد رشد داشته است. به گزارش ایسنا، احمد تجری با بیان این‌که مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ و برای اولین بار با این عنوان معرفی شده است، افزود: امسال رشد تخصیص این اعتبارات بیش از دو برابر نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهد بود که برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق و محورهای گردشگری، روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری، اردوگاه‌ها و مجتمع‌های گردشگری و ساماندهی سواحل جنوب و شمال کشور با هماهنگی و در تعامل با ادارات کل استانی به پروژه‌های دارای اولویت زیرساختی تخصیص می‌یابد. او اظهار کرد: با توجه به این‌که گردشگری مجموعه و نظامی از عناصر بهم پیوسته به شمار می‌آید که در تمام مراحل با هم در تعامل هستند، از این‌رو تامین زیرساخت‌های اولیه از نقشی حیاتی در فرآیند گردشگری و توسعه آن برخوردار است که منجر به رشد فرابخشی در جامعه میزبان شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را افزایش می‌دهد. بنابراین وجود زیرساخت‌های مناسب به همراه جاذبه‌ها می‌توانند باعث رونق گردشگری در مناطق مختلف شوند.
منبع : ایسنا