اصلاح و تصویب یک آیین نامه و یک اساسنامه در حوزه میراث فرهنگی

وزیر میراث‌فرهنگی گفت: در جلسه هیئت وزیران، آئین‌نامه پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها تصویب و اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی اصلاح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر مونسان با اعلام این خبر افزود: هیئت وزیران در راستای معرفی، ترویج و آموزش میراث‌فرهنگی ناملموس (معنوی)، حمایت هرچه بیشتر از این میراث در قالب قوانین و مقررات کشور و نیز تقویت ظرفیت کارگروه ملی میراث‌فرهنگی ناملموس، با پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر تصویب آئین‌نامه پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها با مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کرد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بر اساس این آئین‌نامه، این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی میراث‌فرهنگی ناملموس نسبت به برنامه‌ریزی، ارائه سازوکار اجرایی، تصویب الگوی مشارکت، نظارت، پایش و روزآمدسازی آن از طریق کارگروه فوق اقدام کند. او گفت: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند ادارات و نهادهای تابعه خود را در سطح استانی با هدف معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی ناملموس فعال کرده و اقدامات لازم را با همکاری و نظارت وزارت میراث‌فرهنگی به انجام برسانند. مونسان ادامه داد: علاوه بر این، در راستای بومی‌سازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاه‌ها با هدف معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی، وزارت مزبور موظف است با همکاری وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها را به ریاست فرماندار شهرستان مربوطه و بدون توسعه ساختار اداری تشکیل دهد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: این کارگروه انجام وظایفی چون شناسایی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری آئین‌های سنتی، هنرهای نمایشی و مراسم ویژه میراث‌فرهنگی ناملموس، اختصاص مراکزی برای حمایت، ترویج و توسعه مهارت‌های مرتبط با صنایع‌دستی سنتی، حمایت از استادکاران هنرهای سنتی و حاملان میراث‌فرهنگی ناملموس (گنجینه‌های زنده بشری) و … را بر عهده دارد. مصوبه هیئت وزیران درباره صندوق توسعه او همچنین به دیگر مصوبه روز چهارشنبه هیئت وزیران اشاره کرد و ادامه داد: هیئت وزیران به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اقدام کرد. مونسان به سابقه تشکیل این صندوق اشاره کرد و گفت: این صندوق به استناد بند ز ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب و خردمندانه از بناها و اماکن تاریخی در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و متعاقب آن به استناد ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی و به‌منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و تشویق و تکریم فعالان صنایع‌دستی و فرش دستباف از صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن فرهنگی - تاریخی به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تغییر نام یافته است و در جلسه هیئت وزیران، اساسنامه این صندوق با در نظر گرفتن نظرات شورای نگهبان به تصویب رسید. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بر اساس این اصلاحیه، وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی تعریف می‌شود. از جمله این وظایف، می‌توان به تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، واگذاری بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی و نیز عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع فعالیت‌های صندوق، اشاره کرد. به گفته وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همچنین تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین برای شرکت در مجامع و هیئت مدیره‌های شرکت‌های وابسته در صورت لزوم، از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شمار می‌رود. مونسان افزود: علاوه بر این، مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند. ضمن اینکه منابع مالی صندوق با رعایت ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی تعریف می‌شود. همچنین بر اساس این اصلاحیه، منابع مالی صندوق با رعایت بند ت ماده ۱۰۰ قانون ششم توسعه و ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب سال ۱۳۹۶ تأمین می‌شود. ضمن این که در اساسنامه صندوق در خصوص وظایف هیئت‌مدیره، اتخاذ تصمیم درباره ایجاد مؤسسات و یا شرکت‌های وابسته برای تحقق اهداف صندوق به صندوق واگذار شده است.

  • منبع مهر