وزیر میراث‌فرهنگی ثبت چهار اثر تاریخی استان سمنان را ابلاغ کرد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌هایی مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی تاریخی را به استاندار سمنان ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، علی اصغر مونسان در نامه‌هایی مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی تاریخی را به استاندار سمنان ابلاغ کرد. مونسان در نامه‌هایی به علیرضا آشناگر، مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی تاریخی شامل «قلعه دستکند جوین»، «قلعه روستای حسن‌آباد قهاب»، «یخچال روستای مطلب خان» و «قلعه قاطول گرمسار» را در فهرست آثار ملی ابلاغ کرد. قلعه دستکند جوین در روستای جوین سرخه، قلعه روستای حسن‌آباد قهاب در روستای حسن‌آباد دامغان، یخچال روستای مطلب‌خان در روستای مطلب‌خان دامغان و قلعه قاطول در روستای قاطول گرمسار واقع است. بیش از یک‌هزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در استان سمنان شناسایی شده که بیش از ٨٠٠ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

  • منبع مهر