برخورد مقطعی با کارتن به دست‌های همدان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: متأسفانه برخورد مقطعی با کارتن به دست‌ها درمانگر قطعی فعالیت آنها در سطح شهر همدان نیست. علی خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارتن به دست‌ها متولی مشخصی ندارند، افزود: متولی خانه مسافرهای مجاز اداره کل میراث فرهنگی استان است و این مجموعه به عنوان متولی گردشگری با خانه مسافرهای غیرمجاز نیز برخورد می‌کند که این امر با همکاری چند اداره به صورت مقطعی انجام می‌شود اما درمانگر قطعی نیست. وی با اشاره به اینکه خانه مسافرهای غیرمجاز اجازه فعالیت ندارند، اظهار کرد: از آنجا که کارتن به دست‌ها مکان ثابت و ساعت مشخص برای فعالیت ندارند، در طول شبانه روز در سطح شهر دیده می‌شوند. خاکسار اضافه کرد: گشت‌های مشترک اداره کل میراث فرهنگی با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری دو نوبت در روز در ساعات متغیر انجام می‌شود و در صورت بازدید با آنها برخورد می‌شود اما این افراد با دیدن مأموران متواری شده و مجدداً به فعالیت خود ادامه می‌دهند. معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان تصریح کرد: تاکنون راهکار مشخصی که نیروی انتظامی کارتن به دست‌ها را بازداشت و دستگاه قضا با آنها برخورد کند، پیدا نشده است و متأسفانه این افراد هنوز در سطح شهر فعال هستند. به گزارش ایسنا، فعالیت خانه مسافرهای غیرمجاز یا همان کارتن به دست‌ها معضلی است که سالیان اخیر در شهر همدان دیده می‌شود و علاوه بر تبعات اجتماعی که به دنبال دارد، پیکر بی‌جان گردشگری را نیز نشانه گرفته است، فعالیت کارتن به دست‌ها در نوروز ۱۴۰۰ به قوت خود باقی بود و این افراد به راحتی در سطح شهر فعالیت می‌کردند.

  • منبع ایسنا