اولویت بندی سازه های آبی اصفهان برای گردشگری آب

مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه مشاور ۱۶ سد استان را برای اجرای گردشگری آب اولویت بندی کرده است، گفت: گردشگری نقش مهمی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب در حوضه های آبریز دارد. افشین رضایی صبح امروز (سه شنبه-۱۲ اسفند ماه) در سومین همایش سالانه گردشگری محور توسعه پایدار استان اصفهان، اظهار کرد: گردشگری، صنعت کلیدی در بین صنایع اقتصادی جهان است و درآمد غیرمستقیم آن در اقتصاد بالاتر از درآمدهای اقتصادی است. وی از اقتصاد گردشگری به عنوان صادرات نامرئی یاد کرد و افزود: با توجه به رشد فناوری و افزایش اوقات فراغت که فرصت های مناسبی برای استفاده از زیرساخت ها گردشگری مهیا می کند، باید به این حوزه توجه شود. به گزارش ایسنا، مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تاکید کرد: اگر دولت ها اقدامات مناسبی برای حوزه گردشگری داشته باشند، سبب رشد جوامع محلی می شود. وی با اشاره به آثار مثبت و منفی حوزه گردشگری، اظهار کرد: متاسفانه عموما با اثرات منفی گردشگری در کشور مواجه هستیم، اما گردشگری پایدار بر اثرات مثبت این حوزه تاکید دارد و اجرای آن موجب کاهش اثرات منفی گردشگری می شود. رضایی تاکید کرد: گردشگری نقش مهمی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب در حوضه های آبریز دارد. وی با بیان اینکه دو سال پیش تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و میراث فرهنگی در حوزه گردشگری آب منعقد شد، گفت: از جمله اهداف این تفاهم نامه تثبیت جایگاه آب در حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه جوامع محلی، ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و ... است و در مجموع این تفاهم نامه موجب نظام مند کردن فعالیت های ستادی بین دو وزارتخانه می شود. به گفته مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب شرکت منطقه‌ای اصفهان، اجرای این تفاهم نامه در محدوده قنات ها، سدها، آب بندان ها، چشمه ها، رودها و ... است. وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی گردشگری آب، توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان از سال پیش به مشاور سپرده و در این خصوص بررسی های لازم انجام شد، گفت: حدود ۱۶ سازه و سد مهم در استان اصفهان در قالب این طرح معرفی شد. رضایی با بیان اینکه تا پیش از این وزارت نیرو اجازه سرمایه گذاری پیرامون این طرح ها، سازه ها و سدهای ایجاد شده را نمی داد، گفت: تفاهم نامه مشترک بین دو وزارت نیرو و میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه گردشگری است. وی با اشاره به اینکه مشاور ۱۶ سد استان را برای اجرای گردشگری آب اولویت بندی کرد، توضیح داد: بعد از بررسی نهایی مهمترین سدها در اولویت اجرای این طرح قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدهای آنها برای سرمایه گذاری استخراج شد. به گفته مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، از مهمترین پروژه های آبی مناسب برای سرمایه گذاری در گردشگری آب، سد زاینده رود و اراضی مختلف اطراف آن، مخزن سد خمیران در تیران و کرون، سد قره قاچ، سد حنا سمیرم، سد گلپایگان و سد و تونل چشمه لنگان است.

  • منبع ایسنا