گردشگري در ايران کارنامه قابل قبولي ندارد!

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مرکز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران (istta) به نقل از ايلنا، محمدعلي نجفي با حضور در جلسه هم انديشي معاونين گردشگري ?? استان کشور که با هدف برنامه ريزي هفته گردشگري در سالن خليج فارس معاونت گردشگري برگزار شد، ضمن اشاره به اينکه با صرف وقت و دقت بيشتر، مقوله گردشگري جايگاه واقعي خود را پيدا مي‌کند، اظهار داشت: طي سه هفته گذشته جلسات متعددي با فعالان حوزه گردشگري داشتيم و بيشتر وقت ما صرف تعامل و آشنايي با مشکلات و درخواست‌هاي دوستداران و علاقه‌مندان اين حوزه شده است. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينکه رئيس جمهور تأکيد و اصرار دارند در فاصله چند ساله خدمتي که به دست آمده جهشي در گردشگري داخلي و خارجي ايجاد شود، تصريح کرد: حمايت و پشتيباني دولت از صنعت گردشگري، فرصت مغتنمي براي رشد اين صنعت است. نجفي يادآور شد: رئيس جمهور از صنعت گردشگري انتظارات خاصي دارند که مهم‌ترين آن‌ها در بخش اشتغال و اقتصاد است و بي‌شک اقداماتي که در اين راستا انجام مي‌شود بايد تاثيرات ملموسي نيز داشته باشد. وي در بخش ديگري به بررسي بحث ارتباط فرهنگ و گردشگري پرداخت و گفت: گردشگري دو وجه بسيار مهم دارد، وجه فرهنگي و وجه اقتصادي، گردشگري در ذات خود يک عمل فرهنگي است و با اين تفاسير مي‌توان گفت گردشگري مهم‌ترين صنعت فرهنگي است. نجفي ضمن تشريح اين جمله که گردشگري در ذات خود يک عمل فرهنگي است، ادامه داد: ملاقاتي که بين گردشگر و محيط فرهنگي اتفاق مي‌افتد يک ملاقات فرهنگي است، ما بايد به افراد جامعه اين آگاهي را بدهيم که با اهداف فرهنگي به گردشگري بپردازند. معاون رئيس جمهور توجه به برند سازي در گردشگري را امري لازم و ضروري دانست و افزود: در مورد گردشگري بايد براي مردم توضيح بدهيم که به دنبال چه چيزي باشند و براي چه بايد سفر کنند، چرا که اگر هدف يک گردشگر ملاقات فرهنگي باشد اقتصاد گردشگري نيز به دنبال آن بوجود مي‌آيد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، از گردشگري به عنوان يک عامل فرهنگي که وفاق ملي ايجاد مي‌کند و موجب آشنايي اقوام مختلف با يکديگر مي‌شود ياد کرد و گفت: بايد اقدامات اساسي و برنامه ريزي شده در حوزه گردشگري انجام شود بدين ترتيب مسأله فعاليت‌هاي اقتصادي خود به خود وارد اين جريان مي‌شود و در ادامه راه، گردشگري خارجي نيز به اين حرکت ملحق خواهد شد. وي گردشگري را بهترين راه خنثي کردن تبليغات منفي در رابطه با کشورمان دانست و تصريح کرد: وقتي يک گردشگر به کشورمان سفر مي‌کند و به اين درک مي‌رسد که ايراني‌ها انسان‌هاي فرهيخته، متمدن و مي‌ه‌مان نوازي هستند اين درک مي‌تواند بزرگ‌ترين و بهترين عامل خنثي کردن تبليغات منفي دشمنان باشد. معاون رئيس جمهور تاکيد کرد: موضع ورود ما به گردشگري درست نبوده و دستورالعمل‌ها و نگاه‌ها به اين مقوله بسيار متفاوت بوده است، وقتي مي‌گوييم گردشگري امري فرهنگي است بايد به عنوان يک دستگاه اجرايي نگاه اشتباه به گردشگري داخلي و خارجي را تغييردهيم. نجفي ادامه داد: ادغام ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دو مقوله فرهنگي درست بوده است چرا که اين ادغام با هدف هم افزايي صورت گرفت اما با بروز آسيب‌ها اين رويداد در مسير درستي پيش نرفت، بنابراين شناسايي و برطرف کردن آسيب‌ها بي‌ترديد هم افزايي مورد نظر را ايجاد مي‌کند. وي نگاه نو و رويکرد نو به گردشگري را عاملي مؤثر در تغيير رويکرد و ارائه راهکارهاي مناسب در حوزه گردشگري دانست و افزود: مشکلات و پيچيدگي‌هاي موجود نبايد ما را نگران کند چراکه در بسياري مواقع ما بدون شناخت مشکلات در پي حل آن‌ها هستيم، در مورد مشکلات حوزه گردشگري نيز بايد مجموعه بزرگي از عوامل مختلف دخيل در اين بخش را کنار هم قرار دهيم و به بررسي راهکار‌ها بپردازيم، راهکارهايي که در ‌‌نهايت موجب رشد و توسعه صنعت گردشگري مي‌شود. معاون رئيس جمهور تاکيد کرد: بايد برنامه‌ها و اطلاعات و آمار حوزه گردشگري را به روز کنيم چراکه هيچ برنامه ريزي بدون اطلاعات و آمار درست نمي‌تواند صحيح باشد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينکه آنچه در بخش سرمايه گذاري و بخش خصوصي صورت گرفته به بيراهه رفته است، يادآور شد: اقدامات انجام شده در اين بخش‌ها بايد با بنيه فرهنگي و پژوهشي اصلاح شود، هرچند معاونت گردشگري به تنهايي نمي‌تواند عهده دار اين اقدام اساسي و ريشه دار شود و بايد از امکانات برون سازماني در اين رابطه استفاده کرد. وي افزود: در حوزه گردشگري بايد فضايي مثبت و همه گير براي کار‌شناسان و متخصصان فراهم شود تا نظراتشان را ارائه دهند، افراد بايد اين اطمينان را پيدا کنند که نظر و پيشنهادشان مورد توجه و بررسي قرار مي‌گيرد، در حوزه گردشگري کارهاي بسيار بزرگي مي‌شود انجام داد به شرطي که ما خودمان را مبدا و مقصد عالم ندانيم و حرکتي را سامان دهيم که تمام کشور به نفع گردشگري فکر کنند و به نفع گردشگري عمل کنند. نجفي اظهار داشت: جايگاه خوب کشورمان به لحاظ داشته‌هاي ميراثي غير قابل انکار است اما آنچه واقعيت دارد اين نکته است که ما طي چند سال گذشته به عقب رفته‌ايم، کشورهاي همسايه ما با سرعت به جلو حرکت مي‌کنند در حالي که سرعت ما بسيار کند بوده است. معاون رئيس جمهور ضمن اشاره به اينکه پيشرفت‌هايي در برخي حوزه‌ها اتفاق افتاده است، تصريح کرد: نارضايتي NGO‌ها، اتحاديه‌ها و فعالان بخش خصوصي حوزه گردشگري ادعاي عملکرد موفق در مقوله گردشگري را رد مي‌کند. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: رضايت ?? درصدي و نارضايتي ?? درصدي مردم از فعاليت‌هاي حوزه گردشگري کارنامه قابل قبولي نيست. وي با ابراز اميدواري نسبت به برنامه‌ريزي در جهت رشد صنعت گردشگري تأکيد کرد: اميدوارم ? سال ديگر که دوران مسئوليت و خدمت به پايان رسيد مردم از ما و عملکردمان راضي باشند، فرهنگ پذيرش ميهمان در کشور جا افتاده باشد و فهم چگونگي برخورد با گردشگر خارجي نيز در مردم ايجاد شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پايان از معاونين گردشگري استان‌ها خواست تا در هفته گردشگري با رويکرد و نگاه علمي، فرهنگي و ترويجي برنامه‌هاي اين هفته را برگزار کنند

  • منبع دانشجويان ايران