آمادگي کامل صدا و سيما براي راه‌اندازي شبکه گردشگري در عيد سعيد فطر

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مرکز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران (istta)- مسعود احمدي افزادي با بيان اين خبر اظهار داشت: به دنبال مذاکرات متعدد بين روساي سازمان‌هاي صدا و سيما و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ماموريت ويژه شبکه شما گردشگري تعريف شد و در حال حاضر آمادگي کامل براي راه‌اندازي آن در اولين فرصت وجود دارد. وي با اشاره به پيشنهاد تاريخ‌هاي متعدد براي راه‌اندازي اين شبکه تصريح کرد: چندين تاريخ براي راه‌اندازي شبکه گردشگري تاکنون مطرح شده بود که به نظر مي‌رسد بهترين زمان که مورد توافق دو سازمان نيز قرار گرفته عيد فطر است. اين مقام مسوول خاطر نشان کرد: اما راه‌اندازي يک شبکه جديد نيازمند هماهنگي‌هاي بين سازمان‌ها و حتي دولت است و ما اميدواريم تا قبل از شب‌هاي احيا و نهايتا 23 ماه مبارک رمضان زمان قطعي راه‌اندازي شبکه گردشگري اعلام شود. احمدي فاز دوم فعاليت شبکه گردشگري را در حوزه بين‌الملل عنوان کرد و گفت: شبکه گردشگري نه تنها در حوزه گردشگري داخلي بلکه در حوزه گردشگري بين‌المللي نيز فعاليت خواهد کرد. وي تصريح کرد: براي معرفي ظرفيت‌هاي گردشگري ايران در بعد بين‌المللي در ابتدا به صورت زيرنويس و سپس برنامه‌هايي به زبان‌هاي عربي و انگليسي در اين شبکه تهيه و پخش خواهد شد. رئيس شبکه گردشگري، صنعت گردشگري را يکي از ابعاد جدي اقتصاد مقاومتي خواند و بيان کرد: در حال حاضر با توجه به لزوم جايگزين کردن صنايع جديد به جاي نفت و توجه به اقتصاد مقاومتي، گردشگري يکي از بحث‌هاي جدي براي جايگزيني نفت است و تمام هموطنان و هم‌ميهنانمان ما بايد با ظرفيت‌هاي گردشگري کشور آشنا شوند. وي گردشگري را داراي ابعاد مختلف دانست و افزود: گردشگري نه فقط يک بعد بلکه چندين بعد از جمله مذهبي، سلامت، ورزش، آداب و رسوم، طبيعت و ... دارد و با برگزاري جلسات متعدد اين ابعاد در راه‌اندازي شبکه گردشگري مدنظر قرار گرفته است. احمدي همچنين در رابطه با کميته محتوايي شبکه گردشگري گفت: با توجه به ماموريت شبکه گردشگري در رابطه با معرفي ظرفيت‌هاي آداب، رسوم، فرهنگ، طبيعت و ... جلسات متعددي با معاون گردشگري سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري، قائم مقام و معاون استان‌هاي سازمان صدا و سيما منعقد و در رابطه با محتواي برنامه‌ها نيز بحث‌هاي کارشناسي دقيقي انجام شد و امروز ما قاطعانه آماده هستيم در اولين زمان تعيين شده اين شبکه را با عنوان «شبکه گردشگري، شبکه شما» راه‌اندازي کنيم.

  • منبع ميراث آريا